Door 3 culturen beïnvloed

Chinees Nieuwjaar: de leeuwendans

 

Cultureel gezien hebben de Chinezen, die zich na de Tweede Wereldoorlog uit Indonesië in Nederland hebben gevestigd, invloeden ondergaan vanuit drie culturen, de Chinese, de Indonesische en de Nederlandse/West-Europese cultuur. In een dergelijke mengcultuur worden verschillende varianten zichtbaar. De een zal zich meer westers voelen, terwijl de ander zich meer aangetrokken voelt tot Indonesische of Chinese cultuurelementen.


Chinees Nieuwjaar: uitleg over het jaar van de tijger

 

Hetzelfde geldt bij het stellen van normen voor zichzelf, het gezin en de familie. De ene familie valt te typeren als vrij, levend naar westers model, de ander meer gesloten naar confuciaanse maatstaven en een derde meer open en democratisch als gegevolg van Javaanse beïnvloeding. Maar allen beklemtonen nog steeds hun Chinese herkomst en hun als confuciaans beleden zelfbeleving en levensbeschouwing, vooral dan diens opvattingen over de familie als basis van de samenleving.