Indonesische Chinezen in Nederland
1910-2010

ISBN: 978 90 8850 165 4
168 pagina's
Prijs: € 24.90

Bestel aantal: 

 

Anno 2010 wonen er in Nederland ruim 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groeperingen betreft de Chinezen uit Indonesië. Na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich in totaal zo’n 6.000 Indonesische Chinezen in Nederland. Intussen is deze groepering in omvang gegroeid en wonen er ruim 18.000 Indonesische Chinezen – ook wel aangeduid met de term Peranakan Chinezen – in Nederland.
In het eerste deel van dit boek wordt ingegaan op hun geschiedenis in het voormalig Nederlands Indië en later in Indonesië. Er wordt aandacht besteed aan verschillende sferen van het aanpassingsproces daar, zoals hun positie in het economisch verkeer, het onderwijs en het sociaal culturele leven.
In het tweede deel van Indonesische Chinezen in Nederland wordt ingegaan op de komst van een, bij nader inzien, selecte groepering Indonesische Chinezen naar Nederland en, naar zal blijken, hun voorbeeldige inpassing binnen de Nederlandse samenleving.

Foreign customers please pay here

 


Prijs: € 24.90
Bestel aantal: 
Indonesische Chinezen in Nederland