Indonesische Chinezen in Nederland

Anno 2010 wonen er in Nederland ruim 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groeperingen betreft de Chinezen uit Indonesië.

 

Na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich in totaal zo’n 6.000 Indonesische Chinezen in Nederland. Intussen is deze groepering in omvang gegroeid en wonen er ruim 18.000 Indonesische Chinezen – ook wel aangeduid met de term Peranakan Chinezen – in Nederland.


In het eerste deel van dit boek wordt ingegaan op hun geschiedenis in het voormalig Nederlands Indië en later in Indonesië. Er wordt aandacht besteed aan verschillende sferen van het aanpassingsproces daar, zoals hun positie in het economisch verkeer, het onderwijs en het sociaal culturele leven.
In het tweede deel van Indonesische Chinezen in Nederland wordt ingegaan op de komst van enkele Indonesische Chinezen naar Nederland.

 

Boudie Rijkschroeff, Paul The Gwan Tjaij & Antoon Verlaan

168 pagina’s. Uitgeverij SWP, Amsterdam 2010

ISBN 978 90 8850 165 4, NUR 740

Prijs: € 24,95

 

Uitgegeven ter gelegenheid van het 5de lustrum van de Vriendenkring Lian Yi Hui.

 

Het boek 'Indonesische Chinezen in Nederland' werd gepresenteerd tijdens het 25-jarig Jubileum van de Vriendenkring Lian Yi Hui in restaurant De Pier, Scheveningen op 16 oktober 2010.

 

Het boek kan besteld worden door €. 17,50 (leden van Lian Yi Hui) of €. 20,00 (niet-leden Lian Yi Hui) over te maken op rekening: 67.11.85.586 t.n.v. de Vriendenkring Lian Yi Hui te Bloemendaal, vermeerderd met verpakkings- en

portokosten €. 3,- per boek.

 

Of bij SWP te Amsterdam e-mail: swp@mailswp.com. Kosten: €. 24,95