En nu in Nederland

Chinees Nieuwjaar: optreden van een koor

 

In verschillende golven arriveerden vanaf 1945 tot het begin van de jaren ’80 zo’n 6.000 Chinezen uit Indonesië in Nederland.

Als groep hebben zij zich intussen vrijwel moeiteloos weten in te passen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt voor het gebruik van de Nederlandse taal, westerse gedragscodes, sociale vaardigheden en vereiste competenties voor werk en opleiding. Daartoe waren ze ook voldoende geëquipeerd: het merendeel sprak bij aankomst al Nederlands. Zij waren in het algemeen hoog opgeleid en een groot aantal van hen kon als zelfstandig beroepsbeoefenaar, veelal in de medische sector, aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Dat laatste gold ook voor de lichting Chinezen, die in de jaren ‘70 uit Indonesië in Nederland kwam. Ondanks het feit dat zij minder bekend waren met de westerse cultuur wisten ook zij snel hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving.

Door weer en wind naar school

 

Anno 2010 wonen er – inclusief de derde (en vierde) generatie – naar schatting 18.000 Chinezen uit Indonesië in Nederland. Zij zijn bekend met de Nederlandse zeden en gewoonten en voelen zich thuis zowel in een Nederlandse omgeving als in hun eigen kring van Indonesische Chinezen, met name in de sfeer van het sociaal culturele verenigingsleven.

Ook voor de tweede generatie geldt, dat zij zich thuis voelen in Nederland. Het merendeel van deze jongere Chinezen is in Nederland geboren en groot gebracht met de culturele eigenheden van de eigen groepering. Daarnaast zijn zij opgegroeid in een westerse cultuur en kennen de rechten, plichten, gedragscodes en gebruiken van de Nederlandse samenleving. Bij de keuze van een huwelijkspartner kiest tachtig á negentig procent van hen iemand van Nederlandse komaf.