De vriendenkring Lian Yi Hui

Ontstaan

 

Op 2 oktober 1983 kwamen enkele vrienden bijeen in Zoeterwoude, een dorp onder de rook van Leiden, in het groene hart van Zuid-Holland. Ze spraken af om activiteiten te organiseren voor hun Chinese achterban uit Indonesië.

 

Ze voegden de daad bij het woord en al gauw werden een aantal kleinschalige lezingen en sportevenementen georganiseerd. Mr. Yap King Tik hield een lezing over juridische aspecten van samenwerkingsverbanden. Dr. Kwee Swan Liat sprak over Peranakan Chinezen tussen drie vuren. Dr. Gan Tjiang Tek ging in op de geschiedenis van de Chinezen vanuit een materialistische cultuur. En prof. dr. M.A. Lathouwers hield een uiteenzetting over boeddhisme en christendom in Oost en West.

 

Gezien de grote respons die deze lezingen opriepen, werd de tijd rijp geacht om de kring van geïnteresseerden uit te breiden. Er bleek een grote behoefte te bestaan.

 

Onder overweldigende belangstelling – 230 deelnemers – werd op 7 december 1986 in Rijswijk het eerste minisymposium gehouden met als onderwerp: Geschiedenis en Taal van de Peranakan in Nederland. Een jaar later werd opnieuw een mini - symposium georganiseerd met als thema: Het Peranakan-gezin in Nederland.